ჩვენ შესახებ

საქართველოს ავტომობილისტთა კლუბის შეიქმნა, საქართველოსში ავტოსპორტის განვითარებისთვის და ხელშეწყობისთის.

კლუბის გეგმები და მიზნებია:

კლუბის წევრთა და მომხმარებელთა ინტერესებისა და უფლელების დაცვა.

კლუბის წევრთა მხარდაჭერა, როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ.

სპორტის ექსტრემალური სახეობის შემდგომი განვითარება და პოპულარიზაცია.

ეროვნული და საერთაშორისო რანგის საავტომობილო ჩემპიონატების, ტურნირების და სხვადასხვა შეჯიბრებების მოწყობა შესაბამისი საერთაშორიოორგანიზაციების ნორმების მიხედვით და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მაღალკვალიფიციურ ავტოსპორცმენთა მომზადების სისტემის სრულყოფა.

შეისწავლოს და დაამუშაოს ავტოტრანსპორტის მოძრაობასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პროგრამები.

ტურიზმის და ავტოტურიზმის განვითარება, მის ორგანიზებაში ხელშეწყობა.

კანონით ნებადართული წესით შექმნას სასწავლო-საინფორმაციო ცენტრი, მძღოლების მომზადების, მათი კვალიფიკაციის, მართვის ოსტატობის ამაღლებისა და საერთაშორისო საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ნორმატივებში გათვითცნობიერებისათვის.

ჩვენი გუნდი

გოგი ომანაძე

დათო ნებიერიძე

ოთო თავართქილაძე

ირაკლი უხიანიძე

ირაკლი ლობჟანიძე

g.aptsiauri

სახელი გვარი

Close Menu
×
×

Cart